Investor relations

Investor-delen av en nettløsning er en viktig informasjonskanal for børsnoterte selskaper. En side med god design og brukeropplevelse bygger tillit hos aksjonærer, potensielle investorer og andre interessenter. Dunderverk har god kompetanse på integrasjoner av Cision og Oslo Børs.