Digital rapport

Det er mange gode grunner for å rapportere digitalt. Trykte rapporter er fortsatt aktuelt for mange – men man vil miste synlighet om man ikke også gjør rapporten digital. Video og animasjon er virkemidler som kan benyttes for å presentere informasjonen på en engasjerende måte og gi en god brukeropplevelse responsivt. Dunderverk lager blant annet digitale årsrapporter og samfunnsansvarsrapporter.