Digital designmanual

Dunderverk har blant annet spesialisert seg på digitale designmanualer tilpasset små- og mellomstore bedrifter. En digital designmanual definerer kundens logo, farger og fonter for web, filene kan enkelt lastes ned eller deles digitalt og er alltid tilgjengelig.

Bakgrunn

Stort sett har alle bedrifter, organisasjoner, produkter og tjenester en visjon og tanke om hvorfor de eksisterer. De har en målgruppe de ønsker å nå og de har et budskap de ønsker å formidle. For å nå ut til ønskede målgruppe benytter man ofte for eksempel tekst og bilder til å forme budskapet.

Dunderverk er opptatt av fortelle hvor viktig god design er for å nå en målgruppe og å skille seg ut fra eventuell konkurrenter eller lettere bli husket. Det visuelle formspråket er med på å skape en helhet som gjør at design og innhold henger sammen og lettere kan fanges opp av kunder og brukere. For å kunne kommunisere på en helhetlig og god måte i alle settinger og kanaler burde man ha en overordnet visuell strategi eller verktøykasse. Med andre ord, en digital designmanual.

Hva er en digital designmanual?

En digital designmanual er flere ting. Det er blant annet en oversikt over bedriften, produktet eller tjenesten sin visuelle identitet (logo, grafiske elementer, fonter og farger). I tillegg kan den innholdet maler til materiell, oversikt over bilder og bildebruk og for eksempel en definisjon og eksempler på hvordan tekst skal skrives og utformes.