Visuell identitet og nettside for Inspiria Rekruttering

Inspiria Rekruttering er organisert ut i fra en filosofi og en tanke om at en bedrift bare er så god som sine menneskelige ressurser. Som den eneste ikke-kopierbare ressursen i en virksomhet, blir hver ansatt en viktig investering for sin arbeidsgiver. Inspiria Rekruttering har tro på spesialisering og dybde kontra bredde. Inspiria Rekruttering fokuserer på dagligvare, storhusholdning og faghandel.

Lansert: April 2015

Hva vi har levert

For Inspiria Rekruttering har Dunderverk skapt en egen identitet med logo, farger og fonter. Identiteten er ren og tydelig. Logosymbolet er designet ut i fra bl.a. verdiordene; handel, vekst, fase, utvelgelse og strekkode, men man kan også leke seg frem til mange andre nye tolkninger. Rødfargene er hentet inn for å skape en sterk kontrast og markere Inspiria Rekruttering som en sterk aktør i markedet. Den er tydelig, varm og står frem med stolthet. Fonten er lett, har god lesbarhet og bygger den samme identiteten som logoen.

Nettside og visittkort

Vi har også utviklet nettside tilpasset alle digitale enheter. Ved utvikling av nettsiden er det tatt høyde for at siden skal være oversiktelig og kunne håndtere mye innhold. Nettsiden er utviklet fra bunnen i HTML5 og CSS3. Vi har også gjort layout til visittkort.

Se nettsiden her