Visuell identitet for Smartpeople Search & Selection

Smartpeople skal kontinuerlig jobbe for å være det naturlige valget for lederrekruttering innen varehandel og merkevareindustri i det nordiske markedet. De vil arbeide for en posisjon i sitt markedssegment der det er helt naturlig og åpenbart for aktuelle oppdragsgivere å kontakte Smartpeople ved et rekrutteringsbehov.

Lansert: November 2014

Hva vi har levert

For Smartpeople har Dunderverk skapt en egen identitet med logo, farger og fonter. Identiteten er seriøs, troverdig og bygger videre på Smartpeople sine verdier fra tidligere. Logoen er bl.a. designet ut i fra verdiordene; hoder, tanker, mennesker, prosess og kunnskap.

Den mørkeblå fargen er justert utfra tidligere blåfarge. Den er gjort dypere for å gi mer troverdighet og skape mer kontrast mot det lyse.

Den tidligere oransje fargen har vi justert mot gult for å skape harmoni mot den blå. Denne fargen er ment som en signalfarge og anbefales brukt i liten skala. Fontene er lette og har god lesbarhet, i ingressteksten er det brukt en skrifttype med seriffer for å få inn mer følelse i teksten. Vi har også gjort layout på visittkort for Smartpeople.