Ny logo og visuell identitet for Riksmekleren

Lansert

oktober 2017

Riksmeklerens oppgave er å mekle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, dvs. tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Virksomheten ledes av Riksmekleren.

Hva har Dunderverk levert?

For Riksmekleren har Dunderverk definert og designet en samlet ny visuell identitet. Vi har designet ny logo, definert farger og fonter, og satt opp materiell-maler.

Logoen bærer det norske riksvåpenet, noe som innebærer flere restriksjoner i forhold til hvordan dette skal settes opp og brukes i en visuell identitet. Det var et ønske å beholde litt av historien til Riksmekleren i det visuelle uttrykket. Det har vi blant annet løst ved å bruke en font med serifer i logoen. Det er lagt stor vekt på at Riksmekleren skal fremstå troverdig og helhetlig.

Farger og fonter

Fargene som er definert er trygge og litt tunge, noe som kan assosieres med faglig tyngde og erfaring. De skal ikke være i veien for innholdet men hjelpe til å binde innholdet sammen.

Fontene som er definert er en blanding av serif- og sans serif fonter. Seriffer er valgt for å ikke gå for langt bort fra det tidligere visuelle uttrykket til Riksmekleren. Sans serif fonten er trekt inn som en kontrast og en moderne del av typografien.

Riksmeklerens nye visuelle identitet logo i gull
Riksmeklerens nye visuelle identitet logo i gull
Riksmeklerens nye visuelle identitet «safe zone»
Riksmeklerens nye visuelle identitet «safe zone»
Riksmeklerens nye visuelle identitet materiell
Riksmeklerens nye visuelle identitet materiell

Nettløsning

Dunderverk har også utviklet Riksmeklerens nye nettløsning. Den kan du se her.