Nettløsning med flere språk for investeringsselskapet Awilhelmsen

Awilhelmsen er et privateid investeringsselskap. Deres visjon er å være et ledende, kompetansedrevet industrielt investeringsselskap for våre eiere, ansatte, egeneide virksomheter og forretningspartnere. Selskapet har følgende forretningsområder: Cruise, eiendom, shipping & offshore, detaljhandel og finansielle investeringer.

Lansert: Februar 2017

Lenke: awilhelmsen.no

Hva har vi levert?

For Awilhelmsen har Dunderverk utviklet en nettløsning som fronter deres forretningsområder og informasjon på en brukervennlig, tydelig og profilerende måte. Sidene er designet i samarbeid med Artbox og bygger på Awilhelmsen sin tidligere profil. Forsiden på den nye nettsiden er oversiktelig og det er lagt stor vekt på å få frem de forskjellige forretningsområdene.

Publiseringsløsning (CMS)

Den nye nettløsningen er bygget på Dunderverk sin egen publiseringsløsning (CMS) som er meget enkel å bruke. Dette gjør at oppdatering av eksisterende og nytt innhold enkelt kan utføres av Awilhelmsen selv.

Se nettløsningen her