Nettløsning for teknologiselskapet Evaki

Evaki utvikler og produserer tidsaktuelle og fremtidsrettede produkter og løsninger rettet mot IoT og smarthus segmentet. De er godt etablert i det norske markedet og har allerede flere store navn på kundelisten tross selskapets unge alder.

Lansert: Oktober 2018

Hva Dunderverk har levert

For Evaki har Dunderverk utviklet en nettløsning som blant annet fronter deres visuelle 3D-fremstillinger av produkter og tjenester på en oversiktelig og god måte. Det er viktig at produktene er lett å forstå og ses i sammenheng med de riktige omgivelsene, noe som ble lagt vekt på ved utforming av layout og nettløsningen.

Design, 3D-modeller og visuell identitet

I forbindelse med utvikling av ny nettløsning ble det også designet en ny logo og full identitet for Evaki, denne ble utarbeidet av Los & Co. Alle 3D-miljøbildene er utviklet av Goldbox i samarbeid med Dunderverk. Det ble også designet illustrasjoner til bruk på Evaki sin forside. Disse ble designet, illustrert og animert av Dunderverk. Helhetlig har Evaki fått en tydelig visuell profil, en fremtidsrettet nettløsning og tydelige produktbilder.

Publiseringsløsning

Nettløsningen til Evaki er utviklet med et CMS-kit Dunderverk har spesialisert seg på. Publiseringsløsningen er lett å sette seg inn i og krever svært liten opplæring.

Se nettløsningen til Evaki her.