Animert annonse for Statkraft til SoMe

Kategorier

Annet

Lansert

mars 2019

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3600 ansatte i 16 land.

Hva Dunderverk har gjort

Dunderverk har designet illustrasjoner og utformet annonsen til Facebook for Statkraft. Animering av annonsen er gjort i samarbeid med kant.co.

Animert annonse til Facebook for Statkraft