Briga logo front

Om Briga

Briga AS er et nyetablert non-profitt selskap hvor alt overskudd går til utvikling av selskapet, samt sosiale livsmestringsprosjekter. Selskapet eies av to tradisjonelle, men ny-tenkende, attføringsbedrifter med lang fartstid i bransjen – Tepas Personal AS og Eskoleia AS.

Briga AS overtok 01.01.16 all virksomhet, inkl. ansatte og løpende prosjekter, i På Rett Kjøl AS, som var et søsterselskap av Helseforetaket Incita. På Rett Kjøl fortsetter som en avdeling for Livsmestring til private kunder.

Briga AS tilbyr et bredt spekter av arbeidsrettede tiltak og kurs for NAVog flyktninge-tjenesten i ulike kommuner. Briga (På Rett Kjøl) har i løpet av de siste årene utviklet seg til en av de største private tilbyderne av BKA-kurs (Basiskompetanse i Arbeidslivet) for Vox. I tillegg tilbyr vi bl.a. Funksjonsvurderinger, sykemeldingsoppfølginger, karriereveiledning ved omstillinger/nedbemanninger, kurs i service og kommunikasjon, motivasjon og arbeidsglede, samt Lederutviklingskurs. Grunnfundamentet i alle Briga sine fagkonsepter kaller vi «Bridging the Gap».

Briga AS har fokus på helhetlig livsmestring hos hvert enkelt menneske. Vårt verdigrunnlag sier at alle mennesker er likeverdige og skal møtes med respekt og verdighet. Vi tror at dette fører til at den enkelte opplever å bli sett, trodd og føler at en blir tatt på alvor.
Vi har et eksistensialistisk menneskesyn. Mennesket er fritt, tar sine egne valg og har ansvaret for konsekvensene av de valgene som tas. Vi ser mennesket gjennom et holistisk perspektiv. Vi vil hjelpe deltakerne gjennom veiledning til å få innsikt i sin situasjon, og på denne måten bevisstgjøre deltaker for mulighetene til å endre denne - et «aktør og empowerment perspektiv». Vi møter deltaker der vedkommende er, ikke der vi ønsker at han eller hun skal være. Med helheten mener vi 24-timers mennesket; jobb, økonomi, bolig, fritid, familie, venner, kropp og sinn.

Logo i sort og hvit

Logo i sort

Den sorte varianten av logoen brukes der den fargede av ulike årsaker ikke kan brukes.

Minstestørrelse på logo

Logoens minimumsstørrelse

Logoen skal så sant det lar seg gjøre ikke brukes mindre enn 80 px bred eller 16 mm bred.

Riktig bruk av logo

Bruk av logo

Rundt logoen skal det alltid være minimum X bredde og X høyde med luft slik at logoen får stå alene. X tilsvarer bredden fra slutten av A´en til kanten på høyre side. Logoen bør aldri bli forstyrret av eller koblet sammen med andre elementer som reduserer dens tydelighet og lesbarhet. Det er rom for utvide firkanten uten å forstørre symbol og tekst.

Feil bruk av logo

Feil bruk av logoen

Logoen skal aldri strekkes i bare høyde- eller bredderetning. Den skal heller aldri brukes utfallende i en form eller bli kuttet. Det er heller ikke tillatt og endre farge på firkanten, symbolet eller teksten.

Luptur occatum repellaut enecaepra namusant

Gent qui con eum int quate sandigent autabid voloriam aliquunti volupitaqui dollendiae maio. Ficiur aligent ut labor mi, sinveles dolore offictis deria non nusam vent qui cus dent ut.

Bis eum archillabore et imus endande dem ipsam harum quam, maximil laborepero ommodio dignate plabo Ut eniendamus as quam rehentotatur aliqui cusci sus ea inust ullaborro te rem non corem quam qui te voluptu rescipsunt, occus resci dolore doluptatur, officia sintiur sit est lacesed mollacessi comnis eate sitatur aut occum ut faccus et illuptatqu scianda ipis abo Itasped quassi bearibu sdamus.

Ficiur aligent

Bis eum archillabore et imus endande dem ipsam harum quam, maximil laborepero ommodio dignate plabo Ut eniendamus as quam rehentotatur aliqui cusci sus ea inust ullaborro te rem non corem quam qui te voluptu rescipsunt, occus resci dolore doluptatur, officia sintiur sit est lacesed mollacessi comnis eate sitatur aut occum ut faccus et illuptatqu scianda ipis abo Itasped quassi bearibu sdamus.

Illestiatur? Quis dollaceped et a volorit que et estionsedi doluptur aut volor sus ma cusdenisciet ut lanim laborem perisqui dignia con repudi odi berias.

Typografi og tekststørrelser

Fontene og størrelsene som er oppført under er foretrukket brukt i all kommunikasjon fra Briga. Hvis dette ikke lar seg gjøre anbefalles det å velge systemfonter som ligner mest mulig på disse.

Roboto Regular

Overskrift

Print 36/46 pt

Digitalt 38/52 px

Merriweather Regular

Ingress

Print 15/24 pt

Digitalt 19/30 px

Underoverskrift

Print 15/24 pt

Digitalt 19/30 px

Merriweather Light

Brødtekst

Print 10/17 pt

Digitalt 16/26 px

Liten tekst

Print 7/12 pt

Digitalt 11/20 px

Farger

Farger og fargeverdier

Dette er profilfargene til Briga. Det er viktig å forholde seg til riktige fargeverdier i forhold til de forskjellige kommunikasjonsflatene.

Fargeverdier

Hovedfarge

Pantone 3135 C

CMYK 100, 0, 20, 0

RGB 0, 142, 170

HEX #008EAA

Sekundærfarge (sort)

Pantone Process Black C

CMYK 0, 0, 0, 100

RGB 0, 0, 0

HEX #000000

Tilleggsfarge (brun)

Pantone 450 C

CMYK 32, 39, 87, 74

RGB 89, 74, 37

HEX #594A25

Last ned fargeverdiene i:

Visittkort

Slik skal visittkortene til Briga se ut. Disse skal alltid printes på 300g bestrøket papir i farger.

Brevmal

Slik er oppsettet på brevmal. Denne malen er satt i fonten Arial som er et alternativ til profilfonten.

Presentasjonsmal

Slik er oppsettet på presentasjonsmal. Det er tre sideoppsett avhengig av innholdet som skal brukes. Denne malen er satt i fontene Arial og Times som er et alternativ til profilfonten.

Med vennlig hilsen

Jan Erik Forseth

Daglig leder

T: (+47) 482 46 258

E: forseth@briga.no

www.briga.no

E-post signatur

I Briga sin e-post signatur skal fonten Arial brukes, for å sikre en lik signatur i alle e-postklienter. Det anbefales å bruke e-postsignaturen uten logo, dette for å unngå bildevedlegg i e-postsignaturer.

Kontakt

Jan Erik Forseth

forseth@briga.no

www.briga.no

Designet og utviklet av Dunderverk

Designet og utviklet av dunderverk.no