Om Birger N. Haug

Birger N. Haug AS er en privateid bilforretning, stiftet i 1947 av Birger N. Haug. Bedriften eies i dag av Carl Einar Haug og Petter N. Haug. Birger N. Haug AS har vært landets ledende Nissan forhandler i over 20 år, og landets største Subaru forhandler i 15 år. Vi er en fullverdig bilpartner som tilbyr salg av nye og brukte biler, verkstedtjenester, skadesenter og bilutleie.

Logo i sort/hvit

Sort eller hvit logo brukes i de tilfellene original logo med farge ikke kan brukes. For eksempel ved helt sort bakgrunn eller i tilfeller hvor det ikke lar seg gjøre å vise rød farge.

Last ned logo i sort: (NB! Høyreklikk og lagre for å unngå automatisk konvertering av farger i noen browsere)

Last ned logo i hvit: (NB! Høyreklikk og lagre for å unngå automatisk konvertering av farger i noen browsere)

Logo med «payoff»

Logoen slik den fremstår i sin helhet med «payoff». Skal alltid opptre rene flater.

Last ned logo med «payoff»: (NB! Høyreklikk og lagre for å unngå automatisk konvertering av farger i noen browsere)

Logo i sort/hvit med «payoff»

Sort eller hvit logo med «payoff» brukes i de tilfellene original logo med farge ikke kan brukes. For eksempel ved helt sort bakgrunn eller i tilfeller hvor det ikke lar seg gjøre å vise rød farge.

Last ned logo med «payoff» i sort: (NB! Høyreklikk og lagre for å unngå automatisk konvertering av farger i noen browsere)

Last ned logo med «payoff» i hvit: (NB! Høyreklikk og lagre for å unngå automatisk konvertering av farger i noen browsere)

Logoens minimumsstørrelse

Birger N. Haug med «payoff» kan brukes ned til minste breddestørrelse på 26 mm på trykk og ned til 110 px på digitale medier. Under dette skal man benytte Birger N. Haug uten «payoff» ned til 16 mm bredde på trykk og ned til 80 px på dititale medier. Dette er de minste størrelsene logoen skal brukes i.

Bruk av logo

Rundt logoen skal det alltid være minimum X bredde og X høyde med luft slik at logoen får stå alene. X tilsvarer høyden fra toppen av bokstaven «B» ned til strek. Logoen bør hovedsaklig aldri bli forstyrret av eller koblet sammen med andre elementer som reduserer dens tydelighet og lesbarhet.

Feil bruk av logoen

Logoen skal aldri strekkes i bare høyde- eller bredderetning. Den skal heller aldri brukes utfallende i en form eller bli kuttet. Logoen i farger skal ikke settes på bakgrunner som kan ødelegge det rene uttrykket til Birger N. Haug, som for eksempel gul bakgrunn som vist over.

Typografi og tekststørrelser

Roboto skal konsekvent brukes i all kommunikasjon fra Birger N. Haug. Dette er en tydelig, informativ og lett lesbar font som ikke tar for mye oppmerksomhet rent visuelt.

Roboto Light / Medium

Overskrift

Roboto Light

Digitalt 35 px

Underoverskrift

Roboto Light

Digitalt 25 px

Brødtekst

Roboto Light

Digitalt 14 px

Last ned format:

Farger og fargeverdier

Sort er den gjennomgående fargen og skal alltid brukes i profilsammenheng. Sekundærfargen er rød og benyttes blant annet i logoen. Sekundærfargen kan også brukes som markering av linker.

Fargeverdier

Hovedfarge (sort)

Pantone Process Black C

CMYK 0, 0, 0, 100

RGB 0, 0, 0

HEX #000000

Sekundærfarge (rød)

Pantone 200 C

CMYK 3, 100, 70, 12

RGB 186, 12, 49

HEX #BA0C2F

Last ned format:

Brevmal

Slik er oppsettet på brevmal. Denne malen er satt i fonten Arial som er et alternativ til profilfonten.

Presentasjonsmal

Slik er oppsettet på presentasjonsmal. Det er fire forskjellige sidemaler avhengig av avsenderene/avdelingene. Denne malen er satt i fonten Arial som er et alternativ til profilfonten.

Med vennlig hilsen/Best regards

Line N. Setsaas


CRM & digital markedsansvarlig/
CRM & digital marketing manager

Telefon: (+47) 90 50 93 93

E-post: line.setsaas@bnh.no

www.bnh.no


Med vennlig hilsen/Best regards

Atif Mehmood


Salgssjef/Sales manager

Birger N. Haug Oslo

Haraldrudveien 9, 0581 Oslo


Telefon: (+47) 93 03 63 63

E-post: am@bnh.no

www.bnh.no

E-post signatur

I e-post signatur skal fonten Arial i fontstørrelse 10 brukes, for å sikre en lik signatur i alle e-postklienter. E-post signatur 2 kan benyttes der det er behov for å vise til avdeling. Logoene i e-post signaturen kan endres ut ifra merketilknytning eller avdeling. Logoene for Nissan, Subaru og Hyundai sammen med Birger N. Haug kan lastes ned under.

Kontakt

Silje Vedde

silje.vedde@bnh.no

www.bnh.no

Designet og utviklet av dunderverk.no