Paul Rand - legenden innen grafisk design

Kategorier

Inspirasjon

Forfatter

Stig Taftø

Paul Rand (1914–1996) var en amerikansk grafisk designer som er best kjent for å ha laget logoer for ulike selskaper som IBM, UPS, Enron, Morningstar Inc., Westinghouse, ABC, og NeXT.

Paul Rand var talsmann for den europeiske skolen og sveitsisk typografi i USA på sin tid og fast foreleser i design ved Yale University. Paul Rand ble valgt inn i New York Art Directors Club Hall of Fame i 1972 og ble tildelt en posthum Lifetime Achievement Award av The One Show i 2007, som viste en fire minutters film om hans arbeid og et intervju med Rand.

«Good design adds value of some kind, gives meaning, and, not incidentally, can be sheer pleasure to behold; it respects the viewer’s sensibilities and rewards the entrepreneur.»
– Paul Rand

«Design can be art. Design can be aesthetics. Design is so simple, that’s why it is so complicated.»
– Paul Rand

«Without play, there would be no Picasso. Without play, there is no experimentation. Experimentation is the quest for answers.»
– Graphic Wit “Paul Rand: The Play Instinct” 1991

Oversikt over noen av logoene designet av Paul Rand
Oversikt over noen av logoene designet av Paul Rand