Flerspråklig nettløsning for investeringsselskapet Awilhelmsen

Awilhelmsen er et privateid investeringsselskap. Deres visjon er å være et ledende, kompetansedrevet industrielt investeringsselskap for våre eiere, ansatte, egeneide virksomheter og forretningspartnere. Selskapet har følgende forretningsområder: Cruise, eiendom, shipping & offshore, detaljhandel og finansielle investeringer.


For Awilhelmsen har Dunderverk utviklet en nettløsning som fronter deres forretningsområder og informasjon på en brukervennlig, tydelig og profilerende måte. Sidene er designet i samarbeid med Artbox og bygger på Awilhelmsen sin tidligere profil. Forsiden på den nye nettsiden er oversiktelig og det er lagt stor vekt på å få frem de forskjellige forretningsområdene.

Publiseringsløsning (CMS)

Den nye nettløsningen er bygget på Dunderverk sin egen publiseringsløsning (CMS) som er meget enkel å bruke. Dette gjør at oppdatering av eksisterende og nytt innhold enkelt kan utføres av Awilhelmsen selv.

Awilhelmsen sin nye nettløsning vist på nettbrett og smarttelefon
Awilhelmsen sin nye nettløsning vist på nettbrett og smarttelefon
Awilhelmsen sin nye nettløsning vist på stor skjerm
Awilhelmsen sin nye nettløsning vist på stor skjerm